Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Таксе и жиро рачуниТаксе за парницу

вредност спора такса
до 10.000 дин  до 2.300 дин
од 10.000-100.000 дин од 2.300 до 5.900 дин
од 100.000-500.000 дин од 11.800 до 19.800 дин
од 500.000-1.000.000 дин од 34.300 до 39.300 дин
преко 1.000.000 дин од 53.800 до 66.300 дин

 

Таксе за тужбе и поднеске

основ спора такса
Тужба за развод брака 2.660 дин
Тужба за споразумни развод брака 1.950 дин
Уговор о расподели имовине за живота 980 дин
Предлог за састављање тестамента 980 дин
Уговор о доживотном издржавању 980 дин
Лишење пословне способности 390 дин
Уверење о бракоразводној парници 390 дин
Малолетнички брак 390 дин
Кривична тужба 980 дин
Лишење родитељског права 360 дин
Физичка деоба 1.900 дин
Предлог за уређење међа 1.900 дин
Уверење да се против лица не води истрага 290 дин
Одлагање казне извршења 1.590 дин


Архива

основ спора такса
Пресуда, уговор, решење 390 дин
Разгледање списа 190 дин

   

Жиро рачуни

Жиро рачун судских такси: 840-29648845-71
Жиро рачун казни и трошкова поступка: 840-29614845-27
Жиро рачун депозита: 840-268802-83


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje