Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici
ОСТАЛО
ОГЛАС ДАТУМ
ЈНМВ 6/17 - Набавка канцеларијских и рачунарских машина, опреме и залиха
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 21.04.2017
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 3
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
12.04.2017
ЈНМВ 5/17 - Набавка горива и мазива
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 13.04.2017
Одлука о измени и допуни конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Конкурсна документација са изменама и допунама
Одлука о додели уговора за партију 1
Одлука о додели уговора за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
07.04.2017
ЈНМВ 1/17 - Набавка електричне енергије
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.02.2017
ЈНМВ 12/16 - Набавка система за видео надзор
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.06.2016
ЈНМВ 11/16 - Набавка система за видео надзор
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 30.05.2016
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда 30.05.2016
Конкурсна документација са изменама и допунама 30.05.2016
Питања и одговори 03.06.2016
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда 03.06.2016
Конкурсна документација са изменама и допунама 03.06.2016
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
27.05.2016
ЈНМВ 9/16 - Набавка горива и мазива
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора за партију 1
Одлука о додели уговора за партију 2
Обавештење о закључeном уговору за партију 2
Обавештење о закључeном уговору за партију 1
26.04.2016
ЈН 5/16 - Набавка канцеларијских и рачунарских машина, опреме и залиха
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Питања и одговори 24.03.2016
Одлука о измени и допуни конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Конкурсна документација са изменама и допунама
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 3
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
15.03.2016
ЈН 2/16 - Набавка штампаног материјала
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
22.02.2016
ЈНМВ 1/16 - Набавка електричне енергије
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.02.2016
ЈН 15/15 - Набавка грађевинских радова на згради Основног суда у Врању
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
17.07.2015
ЈН 14/15 - Набавка канцеларијског намештаја, радних столица и фотеља
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
03.06.2015
ЈН 12/15 - Набавка безоловног бензина и дизел горива
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
04.05.2015
ЈН 11/15 - Набавка разне канцеларијске опреме и потрепштина
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
30.04.2015
ЈН 10/15 -Набавка штампаног материјала
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
30.04.2015
ЈН 9/15 - Набавка канцеларијских и рачунарских машина, опреме и залиха
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 30-04-2015
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 3
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
27.04.2015
ЈН 4/15 - Набавка разне канцеларијске опреме и потрепштина
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 11-03-2015
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Питања и одговори 12-03-2015
Питања и одговори 17-03-2015
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
04.03.2015
ЈН 3/15 - Набавка штампаног материјала
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 11-03-2015
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
04.03.2015
ЈН 2/15 - Набавка горива и мазива
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о измени и допуни конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Конкурсна документација са изменама и допунама
Одлука о додели уговора за партију 1
Одлука о обустави поступка за партију 2
Обавештење о обустави поступка за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
13.02.2015
ЈНМВ 1/15 - Набавка електричне енергије
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
13.02.2015


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje