Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici
ОСТАЛО
ОГЛАС ДАТУМ
ЈНМВ 5/18 - Набавка канцеларијских и рачунарских машина, опреме и залиха
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
30.04.2018
ЈНМВ 3/18 - Набавка горива и мазива
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора за партију 1
Одлука о додели уговора за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију1
18.04.2018
ЈНМВ 1/18 - Набавка електричне енергије
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 15.03.2018
Одлука о измени и допуни конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Конкурсна документација са изменама и допунама
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.03.2018
ЈНМВ 6/17 - Набавка канцеларијских и рачунарских машина, опреме и залиха
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 21.04.2017
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 3
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
12.04.2017
ЈНМВ 5/17 - Набавка горива и мазива
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 13.04.2017
Одлука о измени и допуни конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Конкурсна документација са изменама и допунама
Одлука о додели уговора за партију 1
Одлука о додели уговора за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
07.04.2017
ЈНМВ 1/17 - Набавка електричне енергије
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.02.2017


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje