Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Остали огласи, обавештења, решења, закључци


ОСТАЛО
ОГЛАС ДАТУМ
Оглас - привремени заступник П бр. 84/17 07.07.2017
Оглас - привремени заступник П бр. 114/17 03.07.2017
Записник о јавној продаји приватног извршитеља Наташе Михајловић по предмету Ии A27/2016 29.06.2017
Записник о јавној продаји приватног извршитеља Наташе Михајловић по предмету Ии 314/2016 10.05.2017
Оглас - привремени заступник П бр. 1397/11 31.03.2017
Оглас - привремени заступник П бр. 2230/14 02.02.2017
Закључак о укидању закључка о другој јавној продаји приватног извршитеља Александра Николића по предмету Ии 142/16 21.10.2016
Записник о јавној продаји приватног извршитеља Станка Филиповића по предмету Ии 417/2015 14.09.2016
Оглас - привремени заступник П бр. 2574/14 07.07.2016
Оглас - привремени заступник П бр. 3247/13 05.04.2016
Оглас - привремени заступник П бр. 98/15 11.03.2016
Оглас - привремени заступник П бр. 477/14 24.11.2015
Основни суд у Врању расписује ЈАВНУ ПРОДАЈУ већег броја старог комадног намештаја (столица, фотеља, столова, витрина, клупа и друго). јавна продаја ће се одржати у петак 09.10.2015. године у 14,00 сати у просторијама Основног суда у Врању. Заинтересована лица могу погледати овај намештај сваког радног дана у времену од 7,30 до 8,30 и од 14,30 до 15,30 сати.
01.10.2015
Оглас - привремени заступник П бр. 370/15 07.09.2015
Оглас - привремени заступник П бр. 1429/14 04.05.2015
Оглас П1 бр. 637/14 - ПОЗИВАЈУ се сви који поседују списе предмета П.бр. 20/97 Општинског суда Гњилане по тужби тужиоца Митровић сада Стојановић Љубиша из Партеша, општина Гњилане, против тужене Републике Србије МУП-РС, СУП Гњилане 04.05.2015
Решење К.бр. 688/12 - признање трошкова оштећеном Миленковић Синиши из с. Крива Феја, општина Врање. 11.02.2015


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje