Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Извршна писарница


Извршна писарница се налази у канцеларији бр. 4. у приземљу зграде суда.

Шеф писарнице: Валентина Станисављевић
Извршна писарница ради са странкама сваког радног дана од 07:30-15:30 часова.

Судски извршитељи се такође налазе у канцеларији бр. 29.
Они, такође, раде са странкама од 07:30-15:30 часова и по посебном позиву.
Странка у извршној писарници може да оствари следећа права:
•    да сазна број предмета
•    име судије коме је предмет додељен
•    име судског извршитеља који спроводи извршење у том предмету
•    да ли се предмет налази у календару, или код судије
•    извршити увид у предмет
•    молбом затражити препис или фотокопију писмена који се налази у списима
•    добити потврду правноснажности и извршности сваке судске одлуке


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje