Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Парнична писарница


Парнична писарница се налази у канцеларијама бр. 29. и бр. 30. на првом спрату зграде суда.

Радно време: 7:30-15:30 часова, пауза 8:30-9:00 часова.
Шеф писарнице: Јасна Хаџиниколић
Не ради са странкама.

Странка, преко опште писарнице, може да затражи информације о:
•    броју предмета
•    име судије којем је предмет додељен у рад
•    све информације о кретању предмета
•    извршити увид у предмет
•    молбом затражити препис или фотокопију писмена који се налазе у списима
•    добити потврду да је покренут спор
•    потврду да није покренут спор за развод брака
•   добити потврду правоснажности и извршности сваке судске одлуке


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje