Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Ванпарнична и оставинска писарница


Ванпарнична и оставинска писарница се налазе у канцеларији бр. 15. у приземљу зграде суда.

Рад са странкама: од 07:30-15:30 часова, пауза од 08:30-09:00

Шеф писарнице: Олгица Митић

Странкa се у ванпарничној писарници може информисати о следећим стварима:

•    број предмета и име судије који води поступак
•    да ли је по предмету заказано рочиште
•    разгледати списе
•    затражити молбом (писменом или усменом) фотокопију или препис одређених докумената из списа


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje