Краља Милана 2
17500 Врање
iskljuci nasilje
kucni red
link informator o radu suda
link tok predmeta
mapa_sudova
sudski_vestaci
registar_izvrsnih_duznika
privredna_drustva
duznici

Судије


КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Руководилац кривичног одељења је судија Драгана Станковић-Тасић, а заменик руководиоца судија Александра Тошић-Арсић.

 • Судија Александра Тошић-Арсић
 • Судија Драгана Станковић-Тасић
 • Судија Љиљана николић
 • Судија Сузана Ђорић

СУДИЈЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

 • Судија Драгана Станковић-Тасић
 • Судија Љиљана Николић
 • Судија Сузана Ђорић
 • Судија Александра Тошић-Арсић

ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Руководилац парничног одељења је судија Милена Стојевић, а заменик руководиоца судија Зорица Величковић.

 • Судија Анкица Ђорђевић
 • Судија Десанка Пешић
 • Судија Владан Мићовић
 • Судија Сузана Арсић
 • Судија Горица Милетић
 • Судија Стојадин Станковић
 • Судија Милена Стојевић
 • Судија Зорица Стојичић
 • Судија Зорка Славковић
 • Судија Драгана Младеновић
 • Судија Зорица Величковић
 • Судија Станиша Каченков
 • Судија Наташа Станојковић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

Руководилац одељења за радне спорове је судија Ненад Стефановић, а заменик руководиоца судија Маја Станковић.

 • Судија Зоран Ђорђевић
 • Судија Ненад Стефановић
 • Судија Марија Јанићијевић
 • судија Маја Станковић

ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ

 • Судија Десанка Пешић
 • Судија Зорица Стојичић
 • Судија Зорка Славковић
 • Судија Сузана Арсић
 • Судија Милена Стојевић

ВАНПАРНИЧНО И ОСТАВИНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 • Судија Драган Митић
 • Судија Светислав Ђорђевић

ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ

Руководилац извршног одељења је судија Весна Илић, а заменик руководиоца судија Нинослав Аврамовић.

 • Судија Светислав Ђорђевић
 • Судија Нинослав Аврамовић
 • Судија Весна Илић
 • Судија Валентина Цветковић
 • Судија Драган Митић

ВАНРАСПРАВНО ВЕЋЕ  У ПРИПРАВНОСТИ  „Кв“

Ванрасправно веће у првој половини године:

 • Судија Александра Тошић-Арсић- председник већа
 • Судија Стојадин Станковић, члан већа
 • Судија Сузана Ђорић - Тасић, члан већа

Ванрасправно веће у другој половини године:

 • Судија Драгана Станковић-Тасић- председник већа
 • Судија Стојадин Станковић, члан већа
 • Судија Владан Мићовић, члан већ

 


link ministarstvo pravde
link visoki savet sudstva
link vrhovni kasacioni sud
link apelacioni sud nis
link visi sud vranje