OBAVEŠTENJE INFO-SLUŽBE ZA MEDIJACIJU

Na osnovu čl. 9. st.2. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova i čl. 3.6. i 101. st.2. Sudskog poslovnika,  Osnovni  sud u Vranju je sa danom 18.01.2018. godine, formirao Info službu za podršku alternativnom rešavanju sporova, koja je organizovana u cilju obaveštavanja građana o mogućnosti vansudskog rešavanja spornog odnosa posredovanjem u rešavanju sporova-medijacijom i u cilju unapređenja iste.
Posredovanje-medijacija je postupak u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika (medijatora) koji kao treće neutralno i nepristrasno lice pomaže stranaka da postignu sporazum.
Info služba za podršku alternativnom rešavanju sporova u Osnovnom sud u u Vranju nalazi se u kancelariji broj 7 na potkrovlju zgrade Osnovnog suda u Vranju i radom  službe  koordiniraju sudije Osnovnog suda u Vranju Nataša Stanojković i Maja Stanković. Sve tražene informacije i stručnu pomoć povodom postupka posredovanja,  građanima će pružati sudijski pomoćnici , svakim radnim danom u periodu od 9,30 časova do 15.00 časova, neposredno u zgradi suda ili putem telefona 017-422-324, email– uprava@vr.os.sud.rs.
Strane u postupku posredovanja su slobodne da izaberu posrednika.  Jedinstveni registar posrednika vodi se za celu teritoriju Republike Srbije koji možete pogledati ovde http://www.mpravde.gov.rs/intermediaries.php