На овој страници можете сазнати које све услуге и на који начин можете остварити у Основном суду у Врању, као што је овера докумената намењених иностранству "Apostille", која све уверења издаје Основни суд у Врању, како доћи до информација од јавног значаја, како упутити притужбу на рад суда, како поднети захтев за разгледање списа као и како затражити правну помоћ коју пружа Основни суд у Врању.