Заштита података о личности

Закон о заштити података о личности

 

Према одредбама члана 56. Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС" бр. 87/2018) Основни суд у Врању је одредио лице за заштиту података о личности.

 

Име и презиме лица: МАРИЈА МАРИНКОВИЋ

Адреса лица: Краља Милана бр.2, 17501 Врање

е-маил лица: marija.marinkovic@vr.os.sud.rs

телефон: 017/423-990, локал 242