Адреса: Краља Милана бр.2 ,17500 Врање

 

Телефон: 017/423-990
017/411-769
Факс: 017/422-395
Е-мail: uprava@vr.os.sud.rs
Радно време суда: од 7:30 до 15:30, пауза од 8.30 до 9.00 часова


Време пријема странака:
Председник: Сваког другог четвртка од 10:00-12:00 часова
Писарнице: Сваког радног дана од 10:00-12:00 часова

 

Број рачуна за судске таксе: 840-29648845-71
Број рачуна за депозит Основног суда у Врању: 840-268802-83
Број рачуна за новчане казне и трошкове поступка: 840-29614845-27

 

ПИБ: 106400191
Матични број: 17773119
ЈБКС: 80463