Адреса: Краља Милана бр.2 ,17500 Врање

 

Телефон: 017/423-990
017/411-769
Факс: 017/422-395
Е-мail: uprava@vr.os.sud.rs
Радно време суда: од 7:30 до 15:30, пауза од 8.30 до 9.00


Време пријема странака:
Председник: Петком од 12-15
Пријемно: од 8-14,30
Писарница: од 9,30-13,30 

 

Број рачуна: 840-989621-47

ПИБ: 106400191