САОПШТЕЊЕ

У складу са Закључком Високог савета судства број 021-05-87/2020-01 од 06.07.2020. године и уз примену инструкција за рад судова у склопу примене мера превенције ширења вируса SARS-COV-2 организује се рад Основног суда у Врању од 07.07.2020. године, а због проглашене ванредне ситуације на целој територији града Врања по Одлуци градоначелника Града Bрaња бpoj 02-48/20-17 од 29.06.2020. године.

 

Начин организације рада Основног суда у Врању трајаће до доношења одлуке о укидању ванредне ситуације и прецизно је одређен Одлуком вршиоца функције председника суда Су 1-1-65/2020-1 од 07.07.2020. године, која је објављена на сајту суда.