Na osnovu iznetih pokazatelja, Osnovni sud u Vranju je u potpunosti ostvario svoju funkciju u 2018 godini.

U radu suda nije bilo  većih propusta, koji bi negativno uticali na ukupan rad suda .

 

U daljem radu potrebno je posebnu pažnju preusmeriti na rešavanje starih predmeta, posebno u izvršnoj materiji u kojoj je najveći broj takvih nerešenih predmeta.

 

U tom smislu Osnovni sud u Vranju je ušao u Projekat za rešavanje starih predmeta, a aktivnosti u projektu će pratiti Vrhovni kasacioni sud.

 

Takođe, u narednoj godini posebnu pažnju treba posvetiti primeni Zakona o posredovanju , tj. medijaciji, gde će Osnovni sud u Vranju takođe učestvovati u projektu na rešavanju predmeta putem medijacije.

 

Na početku 2018. godine Osnovni sud u Vranju imao je ukupno u radu nerešeno 21.334 predmeta, a na isti dan prethodne 2017. godine 25.138 predmeta, što znači da smo na početku 2018. godine imali manje u radu  3.804 predmeta u odnosu na isti period prethodne godine.

 

U toku 2018. godine,u sudu je primljeno 21.309 predmeta, te kada se ima u vidu da je iz prethodne godine ostalo nerešeno  21.334 predmeta, zači da je u radu u 2018. godini bilo 42.643 predmeta.

 

U odnosu na prethodnu 2017. godinu, kada je primljeno 22.458 predmeta, u 2018. godini primljeno je manje 1.149 predmeta.