Закључци о продаји покретних и непокретних ствари

Прва продаја непокретности у предмету ИИ бр. 877/20 за 28-04-2021 Величина: 0.26 MB
Продаја непосредном погодбом покретних ствари у предмету Ии 436/20 Величина: 0.12 MB
Прва продаја покретних ствари у предмету ИИ 1746/19 за 07-04-2021 Величина: 0.15 MB
Продаја непосредном погодбом покретне ствари у предмету Ии бр. А503/16 до 24-03-2021 Величина: 0.12 MB
Друга продаја покретних ствари у предмету ИИ А769/16 за 03-03-2021 Величина: 0.17 MB
Друга продаја покретних ствари у предмету ИИ А503/16 за 17-02-2021 Величина: 0.14 MB
Прва продаја покретних ствари у предмету ИИ 436/20 за 10-02-2021 Величина: 0.13 MB
Записник о продаји непокретности у предмету ИИв 113/16 Величина: 0.2 MB
Прва продаја покретних ствари у предмету ИИв бр. А159/16 за 02-12-2020 Величина: 0.12 MB
Записник о продаји непокретности у предмету Ии 787/20 Величина: 0.12 MB
Закписник о продаји непокретности у предмету Ии 113/16 Величина: 0.14 MB
Закључак о предаји непокретности у предмету Ии 898/18 Величина: 0.11 MB
Закључак о додели непокретности у предмету Ии 898/18 Величина: 0.12 MB
Прва продаја непокретности у предмету ИИ бр. 787/20 за 21-10-2020 Величина: 0.35 MB
Записник о јавној продаји у предмету Ии 898/18 Величина: 0.12 MB
Записник о јавној продаји у предмету ИИв 113/16 Величина: 4.87 MB
Друга продаја непокретности у предмету ИИ бр. А1124/16 за 15-07-2020 Величина: 0.15 MB
Продаја непосредном погодбом покретних ствари у предмету Ии бр. 4189/17 до 20-01-2020 Величина: 1.73 MB
Записник о другој продаји покретних ствари у предмету Ии бр. 234/15 од 16-12-2019 Величина: 0.11 MB
Закључак о додели у вези покретних ствари у предмету Ии бр. 145/16 од 29-11-2019 Величина: 0.11 MB
Прва продаја покретних ствари у предмету И бр. 4827/15 за 23-12-2019 Величина: 0.14 MB
Прва продаја непокретности у предмету ИИ бр. А1124/16 за 03-12-2019 Величина: 0.14 MB
Друга продаја непосредном погодбом покретних ствари у предмету ИИв бр. А30/16 за 28-11-2019 Величина: 0.07 MB
Закључак о додели покретних ствари у предмету Ии бр. 4189/17 зод 15-10-2019 Величина: 0.17 MB
Продаја непосредном погодбом покретних ствари у предмету Ии-А бр. 573/16 за 31-10-2019 Величина: 0.08 MB
Продаја непосредном погодбом непокретности у предмету И бр. 771/10 за 23-12-2019 Величина: 0.19 MB
Прва продаја покретних ствари у предмету Ив бр. 34/17 за 31-10-2019 Величина: 0.07 MB
Закључак о предаји покретних ствари у предмету Ии бр. 78/16 од 23-08-2019 Величина: 0.11 MB
Закључак о додели покретних ствари у предмету Ии бр. 78/16 од 23-08-2019 Величина: 0.1 MB
Друга продаја непокретности у прeдмету Ив бр. 7618/11 за 18-10-2019 Величина: 0.71 MB
Прва продаја непокретности у предмету Ив бр. 4684/12 за 18-10-2019 Величина: 0.65 MB
Записник о продаји покретних ствари у предмету Ии бр. 192/14 од 13-08-2019 Величина: 5.26 MB
Прва продаја непокретности у предмету И бр. 827/15 за 16-09-2019 Величина: 0.09 MB
Закључак о додели покретних ствари у предмету Ии бр. 1189/18 од 23-07-2019 Величина: 0.1 MB
Закључак о додели покретних ствари у предмету Ии бр. 119/16 од 02-07-2019 Величина: 0.1 MB
Друга продаја непокретности у предмету И бр. 3097/14 за 21-08-2019 Величина: 0.88 MB
Прва продаја непокретности у предмету И бр. 4684/12 за 21-08-2019 Величина: 0.66 MB
Друга продаја непокретности у предмету Ии бр. 360/16 за 17-07-2019 Величина: 0.87 MB
Закључак о додели покретних ствари у предмету број Ии 73/16 од 21-05-2019 Величина: 0.11 MB
Друга продаја непокретности у предмету И бр. 6230/15 за 26-06-2019 Величина: 0.13 MB
Друга продаја непокретности у предмету Ии бр. 194/16 за 12-06-2019 Величина: 0.25 MB